Livsstil – Levnadsvanor

Begreppet livsstil innefattar hur du lever ditt liv och inkluderar en stor mängd av aspekter. Här avspeglas dina värderingar och dina prioriteringar i livet. Och visst är det många saker i vår livsstil som påverkar vår hälsa på olika sätt, exempelvis har de senaste årens forskning lyft upp både kultur och natur som viktiga faktorer till att må bra, vilket betyder att både friluftsrävar och musikentusiaster berikar sitt liv med något livsförlängande. 

Ordet levnadsvanor används ofta inom sjukvården och har i allt större utsträckning ersatt ordet livsstil när vi inom folkhälsoområdet pratar hälsa. Levnadsvanor är smalare begrepp än livsstil och inkluderar exempelvis fysisk aktivitet och rörelse, kost, sömn, stress och återhämtning samt alkohol och tobak. Utvecklingen när det gäller folkhälsan i Sverige har flera oroväckande tendenser, exempelvis ser vi att den psykiska ohälsan ökar och många klienter jag möter lyfter utmaningar med att hålla balansen i livet. Här behöver vi nog tänka såväl avkoppling som nerkoppling om vi ska bli mer hållbara.

Andra tendenser som syns är att vi blir allt mer stillasittande, och många såväl barn som vuxna lever i dag liv som inte inbjuder till rörelse i den omfattning vår kropp behöver det. Konsekvenserna blir många, olika smärtproblem, övervikt, nedstämdhet och sömnsvårigheter är bara några av de symtom som kan kopplas till att vi rör oss för lite.

Oavsett vilken arena du befinner dig på så finns möjligheten att främja en hälsosam livsstil för de som vistas på samma plats. Med det menar jag att det inte spelar någon roll om du är på en arbetsplats, i skolan, inom sjukvården eller på ett omsorgsboende. Det finns möjligheter att främja en hälsosam livsstil för de som nyttjar era tjänster (elever, patienter, brukare, kunder) så väl som för medarbetare i alla dessa sammanhang. Är du i en förening kan du ha samma tankegång, hur skapar vi en miljö som på så många sätt som möjligt främjar att människor mår bra och kan utveckla hälsa.

 

Människan är av naturen lat, det är en överlevnadsinstinkt vi har för att spara energi till en situation då den behövs. Idag lever vi i ett samhälle som på många sätt främjar den här latheten och vår utmaning är då att skapa förutsättningarna för detta. En del har lyckats överlista den här instinkten, andra behöver ständigt kämpa för att hitta vägar till att må bra. Det innebär att jag på individnivå möter mina klienter där de befinner sig och där deras behov är, oavsett om det handlar om att få en bättre livsbalans eller att gå ner i vikt. Ofta handlar en del av förändringen om att inse att den enda som kan bestämma över våra egna liv är vi själva, det kan vara en tuff insikt när vi snurrar på i ett ekorrhjul, men med medvetenheten om att vi gör val precis hela tiden i vårt liv så går det också att hämta kraft till förändringen.

De flesta av mina uppdrag på temat levnadsvanor är på gruppnivå, vilket betyder att jag håller en kurs eller stödjer en grupp av människor som vill förändra något. Jag kan också hjälpa din organisation, oavsett i vilket sammanhang ni verkar, att se över hur ni främjar hälsosamma levnadsvanor hos de människor som vistas i närheten av er.

Vill ni bli mer hälsofrämjande? Ta då en första kontakt med mig genom att beskriva ert nuläge och vad ni vill ändra på!