Idrott och föreningsliv

En stor utmaning i svensk idrott är enligt mig det ideella engagemanget. En stor del av idrotten leds både i styrelserummet och på träningsgolvet av ideella ledare. Det finns många fördelar med den ideella kraften, men det finns också utmaningar. En fördel är att vi tar med oss engagemang och lust till det vi brinner för på vår fritid. En utmaning är just att detta är mitt fritidsintresse, och jag ska både skapa hållbar verksamhet och själv vara hållbar som ledare i många år.

Som utbildare och förtroendevald inom idrotten upplever jag att det idag ställs allt högre krav på våra barn- och ungdomsledare. De ska kunna allt ifrån idrottens teknik till barns utveckling, idrottsmedicin, kost, mental träning och så vidare. Ofta finns det förväntningar på att idrottsledaren ska arbeta med att stärka självkänslan, förebygga psykisk ohälsa och stötta upp om det är struligt hemma eller i skolan, dessutom är aktiviteterna viktiga för folkhälsan och både de som vill bli bäst och de som tycker att det egentligen är så där med träning och idrott ska få möjlighet att utvecklas. Svensk idrott vill mer, och när idrottsrörelsen nu arbetar mot att skapa ännu bättre verksamhet där så många som möjligt ska få vara med och idrotta oavsett förutsättningar (För dig som vill veta mer om idrottens strategi för 2025), då krävs det kunskap och förståelse för vad detta innebär för såväl idrottsledaren, föreningen och föräldrarna.

 

Precis som en idrottsledare som ska vara bred i sin kunskap så ger jag möjligheten att kombinera ämnen från olika områden i er utbildning. Jag arbetar både med aktiva barn, ungdomar och vuxna, idrottsledare, styrelser och föräldrar. Exempel på olika uppdrag jag har haft inom idrotten är

  • Teori och praktik på temat kost och mental träning – läger för aktiva barn- och ungdomsskyttar
  • Vad händer i puberteten och hur påverkar det min träning – snack med friidrottare i tidiga tonåren
  • Våga träna under och efter graviditet – utbildning för aktivitetsledare och aktiva
  • Processledning i värdegrundsarbete – workshop aktivitetsledare och styrelse
  • Ny som ledare – grundläggande utbildning i idrottens organisation, barns utveckling och ledarskap
  • Ledarrekrytering, hur blir vi fler som engagerar oss – workshop för organisationsledare
  • Ung ledare – att möta vuxna – utbildning i att skapa positiv kommunikation och hantera härskartekniker för unga ledare

Min egen idrottsledarkarriär började redan i tolvårsåldern när jag ledde ponnyridning i stallet. Sedan dess har jag tränat både barn, ungdomar och vuxna i både föreningslivet (rugby, gymnastik och basket) samt i yrkeslivet (simning, gruppträning, styrketräning). Jag har också haft en del verksamhetsutvecklingsuppdrag inom funktionshinderrörelsen, och kan bistå även där.

Vill du utveckla din idrottsorganisation eller din förening inom ett annat område? Ta då en första kontakt med mig genom att berätta kort om vart ni befinner er idag och vart ni vill komma!