Riskbruk och beroende

Utan att vi alltid vet om det så känner de flesta minst en person som ligger i riskzonen för att utveckla eller redan har utvecklat ett beroende av något slag. Tobak är det mest uppenbara beroendet för många, alkohol finns i mångas närhet men syns inte alltid, narkotika och läkemedelsberoende tror vi kanske mest finns i vissa kretsar och spelar problematiskt gör många utan att de negativa konsekvenserna syns utåt.

Hur många som totalt sett påverkas av sitt eget eller någon närståendes problem är inte säkert eftersom en del har problem med flera olika beroenden samtidigt, men det är många som berörs. Olika organisationer, exempelvis arbetsgivare, skolor och föreningar kan arbeta aktivt för att förebygga att personer i deras verksamhet har ett riskfyllt eller skadligt beteende. Till exempel kan ni som idrottsförening fundera på alkoholens placering och roll i klubbhus och vid evenemang, om rökning är tillåten i närheten av träningsytor och om ni har en plan för hur ni arbetar med att förebygga dopning. En arbetsgivare kan fundera över vilken afterwork-kultur som råder och om det är tillåtet att surfa på spelbolagssidor med arbetsgivarens datorer och mobiltelefoner.

Idag finns det också många upplevda beroenden, socker, internet och shopping nämns ofta i detta sammanhang. Alla kanske inte påverkas oss kemiskt, men våra beteenden kan fortfarande ställa till det för oss. Exempelvis dataspel kan för många vara ett nöje och stort fritidsintresse, men har också vissa komponenter i sin uppbyggnad som gör att det är lätt att fastna. Många av de föräldrar jag arbetat med hade till exempel kunnat hjälpa sig själv och sina barn med tydligare gränser när barnen var yngre, och när det har blivit problem är ofta relationsskapande verktyg viktiga för att kunna påbörja mer positiva vanor.

 

Mina uppdrag inom detta område har exempelvis inneburit att arbeta alkoholförebyggande på individ- grupp och organisationsnivå. Jag arbetar också med rådgivning och stöd till såväl de som själva har problem som till anhöriga, både med alkohol och spel om pengar. I mitt arbete är det motiverande samtal, MI, med inspiration från kognitiv beteendeterapi, KBT och återfallsprevention som är mina metoder. I samtal med anhöriga arbetar jag med Community Reinforcement Approach and Family Training, CRAFT i kombination med MI och här har jag även arbetat med dataspelsproblem. Jag utbildar och föreläser inom ovanstående för exempelvis behandlare och socialtjänst.

Funderar du på om jag kan vara rätt person? Ta då en första kontakt med mig och berätta vad ditt behov är!