Hälsofrämjande arbetsmiljö

Den arbetsmiljö som finns på er arbetsplats, både i form av fysisk, mental och relationella aspekter, påverkar dina medarbetares hälsa. En medarbetare som mår bra på jobbet och har tillräckligt med energi för att klara både sitt arbete och för att orka med sin fritid kommer i längden att vara en mer lönsam medarbetare. Inte bara för att den kommer att ha färre sjukdagar, utan också för att den troligen kommer att vara mer kreativ, fatta bättre beslut och arbeta mer effektivt.

Välmående medarbetare skapas genom fokus på så väl individuella som organisatoriska faktorer. Individens levnadsvanor, exempelvis kondition och fysisk ork, men också förmåga till avkoppling och återhämtning kommer att påverka den individuella hälsan. Goda levnadsvanor är dock sällan tillräckligt om de organisatoriska förutsättningarna för att må bra på jobbet inte finns. Och att må bra jobbet handlar inte om fruktkorgar eller en aktivitetsdag en gång om året, utan om en helhet som inkluderar många olika delar av er som organisation. Forskning visar att vissa faktorer är mer avgörande än andra om du vill skapa en frisk arbetsplats med friska medarbetare. Dina medarbetare behöver uppleva

  • att det finns en rak och ärlig dialog med kollegor och chefer
  • hög delaktighet i verksamheten
  • att de har mandat och möjlighet att fatta egna beslut och kan styra sin egen vardag
  • att de får konkret feedback på sitt arbete, främst positiv och gärna varje dag
  • tydlighet i ledarskap och riktlinjer
  • tillit och förtroende till medarbetare och chefer

Det som påverkar hur vi mår på jobbet kan på olika sätt knytas till arbetsmiljön, tänk dig en tårta delad i olika bitar som tillsammans ger en helhet. Här hittar du till exempel tårtbitar bestående av ledarskap och medarbetarskap, fysisk arbetsmiljö, kompetensutveckling, friskvård med mera. Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats innebär att ständigt ha dessa frågor på bordet. De senaste åren har till exempel frågan om gränsdragningen mellan arbete och fritid blivit allt viktigare och vi ser att den teknologiska utvecklingen ger oss både möjligheter att vara tillgängliga och utmaningar i form av att stänga av när vi är lediga. Trots det har fortfarande få arbetsgivare funderat över hur balansen mellan arbete och fritid ska se ut hos deras medarbetare. En annan viktig fråga är att större inaktivitet i livet som helhet i förlängningen påverkar vår förmåga att utföra vårt arbete utan att bli sjuka. Hur arbetar din organisation strukturerat med att se till att era medarbetare orkar sitt arbete?

 

Jag hjälper dig att få dina medarbetare att må bra på jobbet. Jag gör uppdrag där jag är ett strategiskt stöd till er som organisation eller projektleder större insatser eller organisationsförändringar som påverkar hur medarbetarna mår. Andra uppdrag kan vara att utbilda eller coacha hälsocoacher, vilket i många organisationer handlar mycket om friskvård och därför är nära kopplat till livsstil. Läs mer om livsstil här! Andra uppdrag är mer kortfattade utbildningsinsatser där jag kanske håller en föreläsningen, workshop eller kurs för att inspirera och ge verktyg i till exempelvis arbetsglädje, balans i (arbets)livet eller mindfulness.

Vill du må bättre på jobbet, eller vill du att era medarbetare ska vara friska på jobbet? Ta då en första kontakt med mig genom att berätta kort om situationen eller vad ni behöver hjälp med!