Aktuellt våren 2017

2017 bjuder både på långvariga traditioner och några spännande nyheter bland mina uppdrag. Bakom kulisserna har det under årsskiftet också skett ett bolagsbyte, så numera är Hälsa för Kropp och Knopp i Stockholm ett aktiebolag. 

Beroendedelen kommer att vara i fokus under första halvan av våren, och då är det spelproblem som gäller. Jag har mitt uppdrag som rådgivare på Stödlinjen, där en stor del av min tid handlar om att på olika sätt utveckla och stödja rådgivarnas arbete. Vi arbetar både med spel om pengar och med dataspel, och under det första kvartalet ska vår vägledning för hur vi arbetar med dataspel bli färdig. Stödlinjen ska också rekrytera nya medarbetare och i denna process är jag som vanligt med. Dessutom är jag via Stockholms Universitet behandlare i både Spelfrihet Tillsammans och Anhörigstudien, två forskningsstudier med fokus på personer med spelproblem och deras anhöriga. Spelfrihet Tillsammans har redan stängt intaget av patienter, Anhörigstudien stänger i februari och jag räknar med att behandla patienter fram till sommaren.

Inom psoriasisområdet hjälper jag ett antal kliniker med att utveckla sitt arbetssätt med psoriasispatienter. Klinikerna har arbetat med utvecklingsfrågor under en tid och nu börjar de bli redo att stå på egna ben. Det innebär att jag kommer att avsluta flera av processerna, men följa upp dem på olika sätt längre fram. På uppdrag av Landstinget i Värmland kommer jag att genomföra en Psoriasisskola under april månad, det är fjärde gången vi gör en patientutbildning tillsammans och det är fantastiskt rolig att samarbeta med teamet från hudkliniken i Karlstad. Ett antal andra föreläsningar och kurser blir det också i samarbete med Psoriasisförbundet på olika platser i landet. Bland annat genomför jag på uppdrag av Psoriasisföreningen i Stockholm ytterligare en studiecirkel om psoriasisartrit.

Ett mindre men spännande uppdrag på temat hälsofrämjande arbetsmiljö och livsstil gör jag tillsammans med en hälsocoach som gått utbildning hos STAR. Vi kickstartar 2017 med en föreläsning på temat fysisk aktivitet med rubriken ”Pausa ifrån sittandet”. Därefter får de som önskar möjligheten till individuell coachning med uppföljning. Målet med satsningen är så klart att fler ska vara fysiskt aktiva och må bättre.

I månadsskiftet februari-mars går jag in som projektledare i ett projekt där kunden renoverar sina lokaler och därefter ska övergår till Aktivitetsbaserat arbetssätt. Jag är ansvarig för Change Management, vilket innebär att jag leder själva förändringen i arbetssätt. Projektet har pågått i ett par år och jag tar över uppdraget för en person som går vidare till nya uppdrag. När jag kommer in i projektet är man mitt uppe i genomförandet där avdelning efter avdelning flyttar in i nyrenoverade lokaler och ska börja hitta nya sätt att arbeta. Detta uppdrag är via Previa, företagshälsovården som jag arbetar som konsult för och via dem har jag också föreläsningar och kurser av olika slag.

Idrottsuppdrag rullar på med många olika föreläsningar och kurser. För Gymnastikförbundets räkning kommer jag i februari sätta igång med ett mindre projektledaruppdrag inom Alla Kan Gympa. Denna underbara verksamhet för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder startades i region syd för flera år sedan. Nu är det dags för det nationella kansliet att ta över rodret och utveckla verksamheten vidare, och min roll är att se över behoven inom områdena, utbildning, kommunikation och organisation och ge rätt förutsättningar för verksamheten att bli ännu bättre. Jag fortsätter också som utbildare både för Gymnastikförbundet och för Stockholmsidrotten. För de sistnämnda har jag både återkommande uppdrag och flera nya spännande uppdrag att genomföra.