Om företaget

Hälsa för kropp och knopp erbjuder tjänster inom hälsa, livsstil och idrott. Företaget drivs av mig, hälsovetare Anja Näslund, som under mer än 20 års tid ägnat mig åt att hjälpa företag, organisationer och individer att utveckla hälsa. Jag föreläser, processleder, handleder och coachar bland annat i: hälsofrämjande ledarskap och organisationer, medarbetarskap, arbetsglädje, stresshantering och återhämtning, mindfulness och motiverande samtal (MI).

Jag arbetar huvudsakligen inom sex breda områden:

  • Hälsofrämjande arbetsmiljö
  • Psoriasis
  • Vårdutveckling
  • Riskbruk och beroende
  • Idrottsledare och föreningsliv
  • Livsstil – levnadsvanor