Hälsokorset, en annan bild av hälsa

21 februari, 2013

I förra veckan startade en patientutbildning för psoriasissjuka i Värmland där jag var kursansvarig. Vi hade de första två kursdagarna av fem, och som alltid är det väldigt många intryck, både för deltagarna och för mig som kursansvarig och föreläsare.

Hälsokorset.

Första förmiddagen ägnade vi i ganska stor utsträckning åt att prata om sjukdomen och hur vi gör för att må bra trots att vi har en kronisk sjukdom.  Vi tittade på definitioner av hälsa och ganska snart kunde vi konstatera att det var flera av deltagarna som kände sig friska, trots att de var sjuka, och tvärtom, deltagare som mådde väldigt dåligt, hade ont och svårt att klara sin vardag, men som av läkare och andra betraktas som friska.

Det är då jag gillar hälsokorset, att kombinera begreppen sjuk och frisk med att må bra och må dåligt! Att låta den fysiska hälsan vara ett perspektiv, men att kombinera detta med den mentala hälsan och se hur jag som individ finns i detta, och vad jag behöver för att kunna må bättre (och vara friskare). För patienterna är detta inte konstigt alls, ofta kan de ganska enkelt sätta fingret på vad de befinner sig, var de vill vara och ofta också vad de behöver för att flytta sig till en mer positiv plats i systemet. Eftersom den fysiska och psykiska hälsan  slår över på varandra fungerar hälsokorset ofta väldigt bra som diskussionunderlag när jag träffar patienter på individnivå och pratar om deras livssituation eller livsstil.

Vad patienten sällan kan förstå, är varför inte sjukvården kan betrakta dem på samma sätt, och varför ”systemet” ska vara så smalt och bara titta på ett perspektiv eller se till en del av individen. Och jag förstår dem, det är svårt att vara sjuk när man ska kämpa för sin överlevnad, slåss för att få komma till en specialist eller för att ens bli trodd. Sjukvården har dessutom i princip haft svårt för att hantera dem som är friska men som mår dåligt. Här tror jag att ett salutogent perspektiv, där vi främjar det friska, och försöker förstärka det som är bra, är ett utmärkt verktyg.

Samtidigt behöver vi ofta ha synliga och mätbara faktorer, att gå på en individs subjektiva uppfattning är inte helt enkelt när nivå på behandling ska väljas, remisser ska skrivas till rätt specialist och så vidare. Jag tror ändå att många kan tjäna på att använda hälsokorset som ett sätt av flera att prata om sin livsstil eller exempelvis arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen.

Du kan ju börja med att själv fundera över var du befinner dig i hälsokorset och var du skulle vilja befinna dig. Sista frågan, den allra viktigaste, är du hur du ska ta dig från din nuvarande punkt till framtiden!

Anja