Framgångsrik rekrytering av ledare och förtroendevalda

2 september, 2017

Som uppstart på terminen hade jag nyligen en workshop på temat ledarrekrytering, alltså hur vi lyckas med rekrytering av ledare inom idrotten eller inom andra ideella organisationer. I en värld där många upplever tidsbrist och allt för hög belastning kan det också kännas svårt att få personer att vilja engagera sig ideellt. Men jag tror också att många av oss som har eller har haft ideella uppdrag upplever att de är otydliga och tenderar att bli mer omfattande än vad man tänkt sig. Kanske beror det på ambitionsnivån hos de som åtar sig uppdrag, kanske beror det på oförmågor att säga nej, eller beror det kanske på att uppdragen inte har några ramar?

Ett antal gånger har jag mött rekryteringssituationer av ledare, oavsett om det är tränare eller exempelvis styrelsepersoner som söks, där situationen har varit i stil med ”vi behöver någon nu, är det någon som vet någon”. Att bli tillfrågad utifrån inställningen ”Du brukar ju säga ja så därför frågar vi dig” är inte särskilt smickrande, och om du sitter på ett ansvar att rekrytera i din förening, oavsett om du är i valberedningen eller har någon annan funktion, så finns det ett antal punkter jag vill tipsa dig om att tänka till på. Jag vill lyfta ledarrekryteringen till en strategisk fråga, dvs om ni har tänkt till först är det lättare att göra sedan, och uppgifter som ska göras brukar kunna fördelas på flera personer.

  • Se över era uppdrag – vilka uppgifter finns det ni behöver hjälp med i föreningen? Är det mer fördelaktigt att slå ihop dessa till större uppdrag, eller kan ni vinna på att dela upp dem i flera mindre uppdrag i stället? Exempel: Behöver ni en webmaster till hela hemsidan, eller kan ni ha flera stycken som ansvarar för olika delar och kan samarbeta? Vilket kommer vara mest fördelaktigt på kort och lång sikt?
  • Kravprofiler – Vilken kompetens och vilka egenskaper behöver den som ska axla uppdraget ha? Om ni tänker till på vad personen behöver kunna är det lättare att söka efter rätt person. Exempel: Alla kanske kan vara caféansvariga, men det kan också ha sina fördelar om den caféansvarige är bra på att beräkna åtgång och har insikt i vad som är fördelaktigt att sälja (och om utbudet ska funka som mellis efter skolan eller passa fikasugna vuxna). Om ni har anställd personal är det kanske fördelaktigt om minst en person i styrelsen har goda arbetsgivarkunskaper och kan arbetsrätt, kanske söker ni någon med HR-bakgrund när det är dags att välja ny styrelse.
  • Uppdragets omfattning, ansvar och skyldighet – Ja, det kan kännas svårt att ställa krav på ideella människor, men ställer vi inga krav kan vi inte heller ha några åsikter om hur uppdraget har utförts. Ju tydligare ni är med vad som ingår, vilka beslutsmandat man har och vem man kontaktar om det behövs beslut utanför detta, vilken tidsram som gäller på uppdraget osv, desto lättare är det både för personen som har uppdraget att känna tillfredställelse och för er som förening att följa upp uppdraget. Uppdragsbeskrivningen behöver, och bör antagligen inte vara, på detaljnivå, men tillräckligt tydlig för att ni ska veta vad som gäller.
  • Matcha profilen mot rekryteringsbanken – Om ni har bra koll på era medlemmar och medlemmarnas föräldrar om ni är en barn- och ungdomsförening så har ni antagligen en bank med kompetenser att ta av. Om ni ännu inte har det, se till att samla på er banken. Exempel: När terminen startar och ni samlar in kontaktuppgifter, ha också en rad med frågan ”Jag kan hjälpa till med eller jag är bra på”. Ingen uppgift är för stor eller för liten, det handlar mer om att se hur var och en kan bidra utifrån sina förutsättningar.

Dessa punkter kommer kanske inte per automatik göra att antalet frivilliga står i kö, men i en förening med koll på läget och ordning på uppdragen brukar det i slutändan vara lättare att rekrytera personer till uppdragen som ska bemannas. Behöver ni lite energi i ert rekryteringsarbete är till exempel Sisu Idrottsutbildarna en bra resurs (i alla fall inom idrotten), de har både processledare och föreläsare som kan hjälpa till.

Anja